REFERENCE

Stručni nadzor: Sanacija fasade OŠ Škrljevo

Stručni nadzor: Sanacija fasade OŠ Škrljevo

Stručni nadzor - Sanacija fasade Područne škole Škrljevo, OŠ Bakar
Investitor: Osnovna škola Bakar
Izvođač: SOHA d.o.o.
Glavni nadzorni inženjer: Matija Domijanić, dipl.ing.građ.
Početak i završetak izgradnje: srpanj - rujan 2016.

Tko smo mi?

logo kling doleKARLOLINE - KLing d.o.o. za građevinarstvo Tvrtka je osnovana 1994. godine, a čini ju tim inženjera sa značajnim iskustvom...

Adresa: Markovići 28, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel/fax: 051 227 582 • E-mail: kling@kling.hr
OIB: 74360083856 • MB:  00940569
IBAN: HR0823860021110081027 (Podravska banka)